เยี่ยมศูนย์สุราษฏร์ธานีและศูนย์สงขลา

โพสต์14 ส.ค. 2560 01:01โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2560 06:08 ]
เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 นายจงภพ ชูประทีป และ ดร.ภัทธรินทร์ ชูมาก จากหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์และร่วมปรึกษาหารือกับเลขานุการศูนย์ Boot Camp เพื่อหาแนวทางการดำเนินการพัฒนาและขับเคลื่อนศูนย์ให้มีประสิทธิภาพ ตลอกจนศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ใหม่เพิ่มเติม โดยได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียนอย่างดียิ่ง


เยี่ยมศูนย์สุราษฏร์ธานี - แผ่น1