ต้อนรับครูภาษาอังกฤษจาก สปป.ลาว

โพสต์18 พ.ย. 2560 20:39โดยระเบียบ สิทธิชัย   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2560 20:44 ]
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ดร.อาทิตยา ปัญญา จาก ศนฐ.ต้อนรับคณะครูภาษาอังกฤษ จาก สปป. ลาว เข้ารับการอบรมในโครงการ Boot Camp ณ จังหวัดหนองคาย
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/bcth/kickrrm-khorngkar/txnrabkhruphasaxangkvscakspplaw/1511065810152.jpg?attredirects=0

Comments