รมว.กระทรวงศึกษาธิการเปิดศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค จ.สกลนคร

โพสต์7 ธ.ค. 2560 23:30โดยระเบียบ สิทธิชัย
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัตมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
Comments