ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการนิเทศโครงการ Boot Camp

โพสต์3 ม.ค. 2561 20:03โดยระเบียบ สิทธิชัย   [ อัปเดต 3 ม.ค. 2561 20:14 ]
หน้าเว็บประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค

https://www.facebook.com/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%90-1969446253377548/


Comments