พัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซต์โครงการ Boot Camp Thailand

โพสต์18 ก.ค. 2560 09:49โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2560 06:01 ]
        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูล และเว็บไซต์โครงการ Boot Camp Thailand สำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ โดยคณะทำงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการ ศึกษานิเทศจากหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยการนำของ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร และที่ปรึกษา สพฐ. ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า โดยได้จัดทำเว็บไซต์ bootcamp.esdc.go.th ภายใต้หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.

พัฒนาเว็บไซต์