เปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp

โพสต์14 ก.พ. 2561 20:01โดยระเบียบ สิทธิชัย
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561หม่อมหลวงปริยดา ดิษกุล เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Comments