เปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp

โพสต์14 ก.พ. 2561 20:01โดยระเบียบ สิทธิชัย   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2561 22:39 ]
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561หม่อมหลวงปริยดา ดิษกุล เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Comments