นิเทศศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค ศูนย์โรงเรียนสุรนารี

โพสต์28 พ.ย. 2560 17:51โดยระเบียบ สิทธิชัย
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ดร.อาทิตยา ปัญญา และ ดร.วรรณพร สุขอนันต์ ศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.ได้นิเทศการดำเนินงานของศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ą
008.jpg
(335k)
ระเบียบ สิทธิชัย,
28 พ.ย. 2560 17:53
Comments