นิเทศศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี

โพสต์4 ธ.ค. 2560 00:10โดยระเบียบ สิทธิชัย
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คณะศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.ศน.ธรัตน์ มหายศนันท์ ศน.รวิภัทร เหล่าคุ้ม นิเทศ ติดตามการดำเนินงานศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Comments