นิเทศศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต

โพสต์30 พ.ย. 2560 18:06โดยระเบียบ สิทธิชัย   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2560 18:13 ]
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 คณะศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.ดร.บุญญลักษณ์ พิมพา ดร.นิติธร ปิลวาสน์ และ ดร.ภัทรรินทร์ ชูมาก นิเทศติดตามการดำเนินงานของศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ จังหวัดภูเก็ต
Comments