นิเทศศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค จังหวัดเชียงราย

โพสต์30 พ.ย. 2560 18:25โดยระเบียบ สิทธิชัย   [ อัปเดต 2 ธ.ค. 2560 00:15 ]
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 คณะศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.ดร.วรศักดิ์ วัชรกำธร หน.หน่วย ศน. ศน.สัจพจน์ นามภักดี ศน.พิรุณ พึ่งพานิช นิเทศการดำเนินงานของศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
Comments