นิเทศศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp ที่ มรภ.สกลนคร

โพสต์22 พ.ย. 2560 20:05โดยระเบียบ สิทธิชัย   [ อัปเดต 24 พ.ย. 2560 17:39 ]
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ดร.วรรณพร สุขอนันต์ และ ดร.ระเบียบ สิทธิชัย ศึกษานิเทศก์ สพฐ.นิเทศติดตามการดำเนินงานของศูนย์ Boot Camp  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Comments