นิเทศศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp มรภ.เทพสตรี

โพสต์20 พ.ย. 2560 19:17โดยระเบียบ สิทธิชัย
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ดร.ระเบียบ สิทธิชัย และ ศน.ภิญญาพัชญ์ เชื้อจันทร์ยอด ศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.นิเทศติดตามการดำเนินงานของศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 12 ซึ่งมีครูเข้ารับการอบรม จำนวน 59 คน จำนวน 3 ห้องอบรม โดยมีอาจารย์กรรณิการ์ คำตื้อ ผู้จัดการศูนย์ให้การต้อนรับ
Comments