นิเทศศูนย์ Boot Camp โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

โพสต์24 พ.ย. 2560 19:13โดยระเบียบ สิทธิชัย   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2560 17:43 ]
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 คณะศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ประกอบด้วย ศน.กัญญา วัฒนถาวร ศน.ภิญญาพัชญ์ เชื้อจันทร์ยอด และ ศน. สุวิมล อินทปันตี นิเทศการดำเนินงานของศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 12 ของศูนย์ ณโรงเรียนเฉลิมขวัญ จังหวัดพิษณุโลก
Comments