การอบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp ณ มรภ.สกลนคร

โพสต์19 พ.ย. 2560 20:43โดยระเบียบ สิทธิชัย
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ได้เปิดอบรมครูภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 12 ซึ่งมีครูภาษาอังกฤษของประเทศไทย และครูภาษาอังกฤษจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้ารับการอบรม จำนวน 31 คน 
Comments