การประชุมประธานและผู้จัดการศูนย์ Boot Camp

โพสต์26 ก.พ. 2561 20:04โดยระเบียบ สิทธิชัย   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2561 22:38 ]
เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัตมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมประธานและคณะผู้จัดการศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค 15 ศูนย์ ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพฯ
Comments