การประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ โครงการ Boot Camp

โพสต์27 มี.ค. 2561 01:56โดยระเบียบ สิทธิชัย   [ อัปเดต 27 มี.ค. 2561 21:06 ]
เมื่อวันที่ 27 -28 มีนาคม 2561 หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.จัดประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพฯ 
ą
ระเบียบ สิทธิชัย,
27 มี.ค. 2561 21:07
ą
ระเบียบ สิทธิชัย,
27 มี.ค. 2561 21:07
ą
ระเบียบ สิทธิชัย,
27 มี.ค. 2561 21:08
ą
ระเบียบ สิทธิชัย,
27 มี.ค. 2561 21:08
ą
ระเบียบ สิทธิชัย,
27 มี.ค. 2561 21:08
ą
ระเบียบ สิทธิชัย,
27 มี.ค. 2561 21:08
ą
ระเบียบ สิทธิชัย,
27 มี.ค. 2561 21:08
ą
ระเบียบ สิทธิชัย,
27 มี.ค. 2561 21:08
ą
ระเบียบ สิทธิชัย,
27 มี.ค. 2561 21:07
Comments