การพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อการนิเทศ ติดตามครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโครงการ Boot Camp

โพสต์27 พ.ค. 2561 22:08โดยระเบียบ สิทธิชัย   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2561 21:26 ]
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ดร.วรศักดิ์ วัชรกำธร เปิดการอบรมศึกษานิเทศก์แกนนำ เพื่อการนิเทศโครงการ Boot Camp ณโรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพฯ
Comments