กิจกรรมโครงการ

ประชุม Bootcamp-บางกอกพาเลซ

โพสต์23 ส.ค. 2560 21:38โดยbootcamp english   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2560 06:06 ]

เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโครงการ Boot Camp Thailand ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยการนำของ ดร.วรศักดิ์ วัชรกำธร หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. และ ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้ดูแลโครงการ และมีการให้นโยบายโดย ท่านบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความรู้ด้านบุคลากรจากผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

เอกสารประกอบการประชุม

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ไฟล์บรรยายบางกอกพาเลซ17-18

17-18 Bangkok Palace - แผ่น1


เยี่ยมศูนย์สุราษฏร์ธานีและศูนย์สงขลา

โพสต์14 ส.ค. 2560 01:01โดยbootcamp english   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2560 06:08 ]

เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 นายจงภพ ชูประทีป และ ดร.ภัทธรินทร์ ชูมาก จากหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์และร่วมปรึกษาหารือกับเลขานุการศูนย์ Boot Camp เพื่อหาแนวทางการดำเนินการพัฒนาและขับเคลื่อนศูนย์ให้มีประสิทธิภาพ ตลอกจนศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ใหม่เพิ่มเติม โดยได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียนอย่างดียิ่ง


เยี่ยมศูนย์สุราษฏร์ธานี - แผ่น1


พัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซต์โครงการ Boot Camp Thailand

โพสต์18 ก.ค. 2560 09:49โดยbootcamp english   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2560 06:01 ]

        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูล และเว็บไซต์โครงการ Boot Camp Thailand สำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ โดยคณะทำงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการ ศึกษานิเทศจากหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยการนำของ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร และที่ปรึกษา สพฐ. ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า โดยได้จัดทำเว็บไซต์ bootcamp.esdc.go.th ภายใต้หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.

พัฒนาเว็บไซต์


1-3 of 3