กิจกรรมโครงการ

การพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อการนิเทศ ติดตามครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโครงการ Boot Camp

โพสต์27 พ.ค. 2561 22:08โดยระเบียบ สิทธิชัย   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2561 21:26 ]

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ดร.วรศักดิ์ วัชรกำธร เปิดการอบรมศึกษานิเทศก์แกนนำ เพื่อการนิเทศโครงการ Boot Camp ณโรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพฯ

การประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ โครงการ Boot Camp

โพสต์27 มี.ค. 2561 01:56โดยระเบียบ สิทธิชัย   [ อัปเดต 27 มี.ค. 2561 21:06 ]

เมื่อวันที่ 27 -28 มีนาคม 2561 หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.จัดประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพฯ 

การประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือนิเทศโครงการ Boot Camp

โพสต์12 มี.ค. 2561 21:19โดยระเบียบ สิทธิชัย   [ อัปเดต 31 มี.ค. 2561 22:46 ]

เมื่อวันที่ 13-16 มีนาคม 2561 หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.จัดประชุมฯการสร้างเครื่องมือนิเทศ ติดตามการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Boot Camp ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

การประชุมประธานและผู้จัดการศูนย์ Boot Camp

โพสต์26 ก.พ. 2561 20:04โดยระเบียบ สิทธิชัย   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2561 22:38 ]

เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัตมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมประธานและคณะผู้จัดการศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค 15 ศูนย์ ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพฯ

การรายงานผลการอบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp

โพสต์16 ก.พ. 2561 01:30โดยระเบียบ สิทธิชัย   [ อัปเดต 31 มี.ค. 2561 22:42 ]

การรายงานการอบรมครูภาษาอังกฤษ ในส่วนภูมิภาค Bootcamp ลิงค์นี้

 https://goo.gl/forms/KykIYjqJh7W1eSE42

เปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp

โพสต์14 ก.พ. 2561 20:01โดยระเบียบ สิทธิชัย   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2561 22:39 ]

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561หม่อมหลวงปริยดา ดิษกุล เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp

โพสต์29 ม.ค. 2561 23:52โดยระเบียบ สิทธิชัย   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2561 23:58 ]

   

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการนิเทศโครงการ Boot Camp

โพสต์3 ม.ค. 2561 20:03โดยระเบียบ สิทธิชัย   [ อัปเดต 3 ม.ค. 2561 20:14 ]

หน้าเว็บประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค

https://www.facebook.com/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%90-1969446253377548/


ประชุมคณะนิเทศศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค

โพสต์20 ธ.ค. 2560 01:10โดยระเบียบ สิทธิชัย   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2561 21:59 ]

เมื่อวันที่19 ธันวาคม 2560 คณะศึกษานิเทศก์ สพฐ.ประชุมสรุปผลการนิเทศศูนย์ Boot Camp ระดับภูมิภาค จำนวน 15 ศูนย์ ณ ห้องประชุมชั้น 7 ตึกรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.กระทรวงศึกษาธิการเปิดศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค จ.สกลนคร

โพสต์7 ธ.ค. 2560 23:30โดยระเบียบ สิทธิชัย   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2561 22:00 ]

https://drive.google.com/a/esdc.go.th/file/d/1ZEaE4oVwcqtIF77JU738IjNjlvQAOCUL/view?usp=drive_web
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัตมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

1-10 of 29