หนังสือราชการ

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการศูนย์การอบรมมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และเกิดการประสานงานที่ดีผ่านการนิเทศ กำหับ ติดตามของบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. โดยหน ...
  ส่ง 9 ส.ค. 2560 18:44 โดย bootcamp english
 • การประชุมจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการ Boot Camp หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการ Boot Camp ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 ณ ...
  ส่ง 18 ก.ค. 2560 18:15 โดย bootcamp english
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโครงการ

 • ประชุม Bootcamp-บางกอกพาเลซ เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย ศึกษาน ...
  ส่ง 27 ก.ย. 2560 06:06 โดย bootcamp english
 • เยี่ยมศูนย์สุราษฏร์ธานีและศูนย์สงขลา เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 นายจงภพ ชูประทีป และ ดร.ภัทธรินทร์ ชูมาก จากหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์และร่วมปร ...
  ส่ง 27 ก.ย. 2560 06:08 โดย bootcamp english
 • พัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซต์โครงการ Boot Camp Thailand         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูล และเว็บไซต์โครงการ Boot Camp Thailand สำหรับใช้ในการดำเนินก ...
  ส่ง 27 ก.ย. 2560 06:01 โดย bootcamp english
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินโครงการ
https://www.britishcouncil.or.th/

แวดวงการศึกษา ศธ.

ข่าว สพฐ