ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค

โพสต์9 ส.ค. 2560 18:42โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2560 18:44 ]
เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการศูนย์การอบรมมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และเกิดการประสานงานที่ดีผ่านการนิเทศ กำหับ ติดตามของบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค ในระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยเรียนเชิญผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เข้าร่วมอบรมตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้น โดยกรอกแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม และตรวจสอบข้อมูลตามลิงค์ด้านล่าง