การประชุมจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการ Boot Camp

โพสต์18 ก.ค. 2560 18:15โดยไม่ทราบผู้ใช้
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการ Boot Camp ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร
Comments