หนังสือแจ้งเลื่อนการอบรม Boot Camp

โพสต์19 เม.ย. 2561 22:25โดยระเบียบ สิทธิชัย
สพฐ.แจ้งเลื่อนการอบรม Boot camp รุ่น 16 ออกไปอีก 1 สัปดาห์ จาก  23 เมษายน 61 -11  พค. 61 เป็นวันที่ 30 เมษายน 61. -18 พฤษภาคม.61
Comments