หนังสือราชการ

หนังสือแจ้งเลื่อนการอบรม Boot Camp

โพสต์19 เม.ย. 2561 22:25โดยระเบียบ สิทธิชัย

สพฐ.แจ้งเลื่อนการอบรม Boot camp รุ่น 16 ออกไปอีก 1 สัปดาห์ จาก  23 เมษายน 61 -11  พค. 61 เป็นวันที่ 30 เมษายน 61. -18 พฤษภาคม.61

เชิญประชุม

โพสต์20 มี.ค. 2561 05:11โดยระเบียบ สิทธิชัย   [ อัปเดต 27 มี.ค. 2561 21:03 ]

การประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ ที่ตั้งศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp  วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพฯ

หนังสือเชิญประชุม

โพสต์19 ก.พ. 2561 22:02โดยระเบียบ สิทธิชัย   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2561 00:54 ]

การประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ และผู้จัดการศูนย์ Boot Camp ประชุมวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพฯ

แจ้งประชุม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ

โพสต์17 ก.พ. 2561 20:23โดยระเบียบ สิทธิชัย   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2561 00:57 ]

การประชุม Video Conference การขับเคลื่อนโครงการ Boot Camp ปี 2561วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 09.30 น.-12.00 น.

แจ้งประชุมปฏิบัติการ MT โครงการ Boot Camp

โพสต์17 ก.พ. 2561 18:26โดยระเบียบ สิทธิชัย   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2561 00:58 ]

กำหนดการประชุมวิทยากรชาวไทย (MT) ระหว่างวันที่ 22 -23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเดอะลอฟท์ รีสอร์ท เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค

โพสต์9 ส.ค. 2560 18:42โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2560 18:44 ]

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการศูนย์การอบรมมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และเกิดการประสานงานที่ดีผ่านการนิเทศ กำหับ ติดตามของบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค ในระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยเรียนเชิญผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เข้าร่วมอบรมตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้น โดยกรอกแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม และตรวจสอบข้อมูลตามลิงค์ด้านล่าง

การประชุมจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการ Boot Camp

โพสต์18 ก.ค. 2560 18:15โดยไม่ทราบผู้ใช้

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการ Boot Camp ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร

1-7 of 7