หนังสือราชการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค

โพสต์9 ส.ค. 2560 18:42โดยbootcamp english   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2560 18:44 ]

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการศูนย์การอบรมมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และเกิดการประสานงานที่ดีผ่านการนิเทศ กำหับ ติดตามของบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค ในระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยเรียนเชิญผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เข้าร่วมอบรมตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้น โดยกรอกแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม และตรวจสอบข้อมูลตามลิงค์ด้านล่าง

การประชุมจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการ Boot Camp

โพสต์18 ก.ค. 2560 18:15โดยbootcamp english

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการ Boot Camp ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร

1-2 of 2