หนังสือราชการ

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการศูนย์การอบรมมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และเกิดการประสานงานที่ดีผ่านการนิเทศ กำหับ ติดตามของบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. โดยหน ...
  ส่ง 9 ส.ค. 2560 18:44 โดย bootcamp english
 • การประชุมจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการ Boot Camp หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการ Boot Camp ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 ณ ...
  ส่ง 18 ก.ค. 2560 18:15 โดย bootcamp english
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโครงการ

 • นิเทศศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp ที่ มรภ.สกลนคร เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ดร.วรรณพร สุขอนันต์ และ ดร.ระเบียบ สิทธิชัย ศึกษานิเทศก์ สพฐ.นิเทศติดตามการดำเนินงานของศูนย์ Boot ...
  ส่ง โดย ระเบียบ สิทธิชัย
 • เปิดศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค Boot Camp เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ดร.วรศักดิ์ วัชรกำธร หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูม ...
  ส่ง 21 พ.ย. 2560 23:06 โดย ระเบียบ สิทธิชัย
 • นิเทศศูนย์อบรมครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้นิเทศจากหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.ดร.นิติธร ปิลวาสน์ ศน.สัจพจน์ นามภักดี ศน.พิรุณ พ ...
  ส่ง 20 พ.ย. 2560 19:31 โดย ระเบียบ สิทธิชัย
 • นิเทศศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp มรภ.เทพสตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ดร.ระเบียบ สิทธิชัย และ ศน.ภิญญาพัชญ์ เชื้อจันทร์ยอด ศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก ...
  ส่ง 20 พ.ย. 2560 19:17 โดย ระเบียบ สิทธิชัย
 • การอบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp ณ มรภ.สกลนคร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ได้เปิดอบรมครูภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 12 ซึ่งมีครูภาษาอังกฤษของประเทศไทย และคร ...
  ส่ง 19 พ.ย. 2560 20:43 โดย ระเบียบ สิทธิชัย
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินโครงการ
https://www.britishcouncil.or.th/

แวดวงการศึกษา ศธ.

ข่าว สพฐ