หนังสือราชการ

 • หนังสือแจ้งเลื่อนการอบรม Boot Camp สพฐ.แจ้งเลื่อนการอบรม Boot camp รุ่น 16 ออกไปอีก 1 สัปดาห์ จาก  23 เมษายน 61 -11  พค. 61 เป็นวันที่ 30 เมษายน 61. -18 พฤษภาคม.61
  ส่ง 19 เม.ย. 2561 22:25 โดย ระเบียบ สิทธิชัย
 • เชิญประชุม การประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ ที่ตั้งศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp  วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพฯ
  ส่ง 27 มี.ค. 2561 21:03 โดย ระเบียบ สิทธิชัย
 • หนังสือเชิญประชุม การประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ และผู้จัดการศูนย์ Boot Camp ประชุมวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพฯ
  ส่ง 26 ก.พ. 2561 00:54 โดย ระเบียบ สิทธิชัย
 • แจ้งประชุม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ การประชุม Video Conference การขับเคลื่อนโครงการ Boot Camp ปี 2561วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 09.30 น.-12.00 น.
  ส่ง 26 ก.พ. 2561 00:57 โดย ระเบียบ สิทธิชัย
 • แจ้งประชุมปฏิบัติการ MT โครงการ Boot Camp กำหนดการประชุมวิทยากรชาวไทย (MT) ระหว่างวันที่ 22 -23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเดอะลอฟท์ รีสอร์ท เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
  ส่ง 26 ก.พ. 2561 00:58 โดย ระเบียบ สิทธิชัย
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโครงการ

 • การพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อการนิเทศ ติดตามครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโครงการ Boot Camp เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ดร.วรศักดิ์ วัชรกำธร เปิดการอบรมศึกษานิเทศก์แกนนำ เพื่อการนิเทศโครงการ Boot Camp ณโรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพฯ
  ส่ง 7 มิ.ย. 2561 21:26 โดย ระเบียบ สิทธิชัย
 • การประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ โครงการ Boot Camp เมื่อวันที่ 27 -28 มีนาคม 2561 หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.จัดประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ระด ...
  ส่ง 27 มี.ค. 2561 21:06 โดย ระเบียบ สิทธิชัย
 • การประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือนิเทศโครงการ Boot Camp เมื่อวันที่ 13-16 มีนาคม 2561 หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.จัดประชุมฯการสร้างเครื่องมือนิเทศ ติดตามการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Boot Camp ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ...
  ส่ง 31 มี.ค. 2561 22:46 โดย ระเบียบ สิทธิชัย
 • การประชุมประธานและผู้จัดการศูนย์ Boot Camp เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัตมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมประธานและคณะผู้จัดการศูนย์อบรมครูภาษาอ ...
  ส่ง 28 มี.ค. 2561 22:38 โดย ระเบียบ สิทธิชัย
 • การรายงานผลการอบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp การรายงานการอบรมครูภาษาอังกฤษ ในส่วนภูมิภาค Bootcamp ลิงค์นี้ https://goo.gl/forms/KykIYjqJh7W1eSE42
  ส่ง 31 มี.ค. 2561 22:42 โดย ระเบียบ สิทธิชัย
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 29 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินโครงการ
https://www.britishcouncil.or.th/

แวดวงการศึกษา ศธ.

ข่าว สพฐ