หนังสือราชการ

 • หนังสือเชิญประชุม การประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ และผู้จัดการศูนย์ Boot Camp ประชุมวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพฯ
  ส่ง 21 ก.พ. 2561 06:38 โดย ระเบียบ สิทธิชัย
 • แจ้งประชุม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ การประชุม Video Conference การขับเคลื่อนโครงการ Boot Camp ปี 2561วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 09.30 น.-12.00 น.
  ส่ง 17 ก.พ. 2561 20:23 โดย ระเบียบ สิทธิชัย
 • แจ้งประชุมปฏิบัติการ MT โครงการ Boot Camp กำหนดการประชุมวิทยากรชาวไทย (MT) ระหว่างวันที่ 22 -23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเดอะลอฟท์ รีสอร์ท เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
  ส่ง 17 ก.พ. 2561 18:53 โดย ระเบียบ สิทธิชัย
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการศูนย์การอบรมมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และเกิดการประสานงานที่ดีผ่านการนิเทศ กำหับ ติดตามของบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. โดยหน ...
  ส่ง 9 ส.ค. 2560 18:44 โดย bootcamp english
 • การประชุมจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการ Boot Camp หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการ Boot Camp ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 ณ ...
  ส่ง 18 ก.ค. 2560 18:15 โดย bootcamp english
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโครงการ

 • การรายงานผลการอบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp การรายงานการอบรมครูภาษาอังกฤษ ในส่วนภูมิภาค Bootcamp ลิงค์นี้ https://goo.gl/forms/KykIYjqJh7W1eSE42
  ส่ง 16 ก.พ. 2561 02:57 โดย ระเบียบ สิทธิชัย
 • เปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561หม่อมหลวงปริยดา ดิษกุล เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษ ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2561 20:01 โดย ระเบียบ สิทธิชัย
 • โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp    
  ส่ง 30 ม.ค. 2561 23:58 โดย ระเบียบ สิทธิชัย
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการนิเทศโครงการ Boot Camp หน้าเว็บประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2561 20:14 โดย ระเบียบ สิทธิชัย
 • ประชุมคณะนิเทศศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค เมื่อวันที่19 ธันวาคม 2560 คณะศึกษานิเทศก์ สพฐ.ประชุมสรุปผลการนิเทศศูนย์ Boot Camp ระดับภูมิภาค จำนวน 15 ศูนย์ ณ ห้องประชุมช ...
  ส่ง 7 ก.พ. 2561 21:59 โดย ระเบียบ สิทธิชัย
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 25 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินโครงการ
https://www.britishcouncil.or.th/

แวดวงการศึกษา ศธ.

ข่าว สพฐ