หนังสือราชการ

 • เชิญประชุม การประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ ที่ตั้งศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp  วันที่ 27-28 มีนาคม 2561
  ส่ง โดย ระเบียบ สิทธิชัย
 • หนังสือเชิญประชุม การประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ และผู้จัดการศูนย์ Boot Camp ประชุมวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพฯ
  ส่ง 26 ก.พ. 2561 00:54 โดย ระเบียบ สิทธิชัย
 • แจ้งประชุม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ การประชุม Video Conference การขับเคลื่อนโครงการ Boot Camp ปี 2561วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 09.30 น.-12.00 น.
  ส่ง 26 ก.พ. 2561 00:57 โดย ระเบียบ สิทธิชัย
 • แจ้งประชุมปฏิบัติการ MT โครงการ Boot Camp กำหนดการประชุมวิทยากรชาวไทย (MT) ระหว่างวันที่ 22 -23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเดอะลอฟท์ รีสอร์ท เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
  ส่ง 26 ก.พ. 2561 00:58 โดย ระเบียบ สิทธิชัย
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการศูนย์การอบรมมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และเกิดการประสานงานที่ดีผ่านการนิเทศ กำหับ ติดตามของบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. โดยหน ...
  ส่ง 9 ส.ค. 2560 18:44 โดย bootcamp english
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโครงการ

 • การประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือนิเทศโครงการ Boot Camp เมื่อวันที่ 13-16 มีนาคม 2561 หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.จัดประชุมฯการสร้างเครื่องมือนิเทศ ติดตามการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Boot Camp ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ...
  ส่ง 15 มี.ค. 2561 00:25 โดย ระเบียบ สิทธิชัย
 • การประชุมประธานและผู้จัดการศูนย์ Boot Camp เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัตมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมประธานและคณะผู้จัดการศูนย์อบรมครูภาษาอ ...
  ส่ง 26 ก.พ. 2561 20:04 โดย ระเบียบ สิทธิชัย
 • การรายงานผลการอบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp การรายงานการอบรมครูภาษาอังกฤษ ในส่วนภูมิภาค Bootcamp ลิงค์นี้ https://goo.gl/forms/KykIYjqJh7W1eSE42
  ส่ง 16 ก.พ. 2561 02:57 โดย ระเบียบ สิทธิชัย
 • เปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561หม่อมหลวงปริยดา ดิษกุล เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษ ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2561 20:01 โดย ระเบียบ สิทธิชัย
 • โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp    
  ส่ง 30 ม.ค. 2561 23:58 โดย ระเบียบ สิทธิชัย
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินโครงการ
https://www.britishcouncil.or.th/

แวดวงการศึกษา ศธ.

ข่าว สพฐ